Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публично обсъждане на Проект на програма за управление на отпадъците на Община Неделино за периода 2022-2028 г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА ПЕРИОДА 2022-2028 Г.

На основание Методическите указания за разработване на общински/ регионални програми за управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Неделино осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Неделино за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни от датата на публикуване на Проекта на Програма за управление на отпадъците на Община Неделино 2022-2028г. на  e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на Община Неделино (ул. „Ал. Стамболийски“ №104).

Лице за контакти: Анастасия Личева, тел.03072/9292

Приложения:


  1. Резюме
  2. Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Неделино за периода 2022-2028г.
  3. Приложение 1: Анализ на състоянието на управлението на отпадъците към ПУО на Община Неделино 2022-2028г.
  4. Приложение 2: Изготвяне на прогнози към ПУО на Община Неделино 2022-2028г.
  5. Приложение 3: Стратегия с приложими мерки за предотвратяване образуването на отпадъци.
Skip to content