Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публично обсъждане на Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2023 година

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл. 62, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба за планирането на социалните услуги предлагаме:

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО  ЗА 2023 ГОДИНА

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино  за 2023г.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на Община  Неделино: оba_nedelino@abv.bg  и в  „Деловодството“, ет.1 в сградата на Общинска администрация Неделино  на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 104 .

Провеждането на публична дискусия по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино  за 2023г. ще се проведе на 06.08.2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Неделино , V-ти етаж в сградата на Общинска администрация  Неделино.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Skip to content