Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публично обсъждане на Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за планирането на социалните услуги предлагаме:

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на Община Неделино –  oba_nedelino@abv.bg,  както и на адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.1 „Деловодство“.

Приложение:

 

Skip to content