Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения до граждани за касаещи ги изменение в ПУП – ПР

Съобщения до Борислав Бисеров Кавърмов, гр. София, общ. Столична, район „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ №25Б, ет. 2, ап. 4, и Бисер Дичев Кавърмов, , гр. София, общ. Столична, район „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ №25Б, ет. 2, ап. 4, от Община Неделино, уведомяваща ги за изменения в Проект за подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/, които ги касаят (вж. приложените съобщения).

Приложения:

Skip to content