Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение до неизвестен извършител за съставяне на констативен акт, основание за премахване на незаконно строителство в ПИ с идентификатор 411.1.872, 41157.1.441 и 41157.1.442 по КК на град Неделино в землището на с. Еленка, мах. Стамово

Skip to content