Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024г.-2028г. към Районен съд –Златоград

СПИСЪК

На допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели с мандат 2024г.-2028г. към Районен съд –Златоград

  • СЛАВИ  ВЕСЕЛИНОВ ГОДУМОВ
  • ИЛИЯНА  ЛЮБЕНОВА ДУГАНОВА
  • ВЕЛКО  СЛАВЧЕВ КИСЬОВ

Председател на Вр. комисия…./п/…./печат/
/Владислав Емирски/

Приложения:Skip to content