Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ за заявяване на кола за гласуване в ТИЦ

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., със заповед № 372/25.09.2023г. на кмета на община Неделино, секция № 211800006 с адрес гр. Неделино, ул.“Напредък“№69, сградата на Туристически информационен център е определена за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

За помощ в изборния ден, избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да се обажда на телефони 03072/ 92 92 и 0893561220 в общинска администрация Неделино от  23.10.2023г. в работно време от 08:00 часа  до 17:00 часа.

Skip to content