Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Издадена е заповед на Областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасния сезон на територията на областта

Skip to content