Сряда, 26 Фев 2020
Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Сряда, 06 Ное 2019 13:58

ПРОЕКТ НА

Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложен за публично обсъждане на 06.11.2019г. в 14.00 часа.

Изготвен е проект на Правилник за  организацията  и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му  с общинска администрация  на основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния  кодекс, проектът  на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му  могат да депозират писмени предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email:   obs_nedelino@abv.bg  или на адрес в гр. Неделино, ул.Александър Стамболийски“ №104, трети етаж, стая №12  - деловодството на Общински съвет – гр. Неделино, в рамките на работно време  от 8.00 до 17.00 ч.

 

Вносител:
Стойко Еленов ……………………
Председател на временна комисия

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Мотиви
  2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
.