Събота, 30 Май 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 24.01.2019г. от 14:00ч.
Facebook
Петък, 18 Ян 2019 16:39

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 24.01.2019г.  /четвъртък/ от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Поименен списък на разчета за капиталови разходи на община Неделино за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство и развитие на територията
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика,     бюджет и общинско имущество

2. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на бюджета на община Неделино за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско имущество

3. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско имущество

4. Докладна записка от Асен Белев – Председател на Общински съвет – Неделино, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Неделино и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докладва: Председател на Общински съвет

5. Докладна записка от Асен Белев - Председател на Специализиран орган „Квартални и обществени съвети, общински форуми“ към Общински съвет – Неделино, относно: Приемане на Наредба за създаване и функциониране на квартални съвети в община Неделино.
Докладва: Председател на Специализиран орган „Квартални и обществени съвети, общински форуми“ към Общински съвет – Неделино.

 6. Разглеждане на Информация за дейността на РС „ПБЗН“ – Златоград през периода на 2018 г.
Докладва: Председател на Общински съвет

7. Други.

 

Асен Белев…………………………………
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
.