Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Уважаеми жители на община Неделино,

По повод множеството неоснователни коментари и нападки в социалните мрежи, че община Неделино е безразлична към съдбата на бившето Основно училище „Васил Левски“ в горно Неделино, предоставяме на Вашето внимание идеен проект за изграждане на „Център за възстановяване и развитие“, който е включен в концепцията за Социално-икономическо развитие на Западните Родопи, част от предложението за Интегрирани териториални инвестиции, включващо общините – Неделино, Мадан, Рудозем, Борино и Девин.

Концепцията съдържа проектна идея с интегрирани мерки от различни сектори – здравеопазване и туризъм.

След одобрение на концепциите, конкретните проекти ще бъдат финансирани от няколко програми:

–              Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027;

–              Програма „ Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027;

–              Програма „Образование“ 2021 – 2027;

–              Програма „Околна среда“ 2021 – 2027;

–              Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;

–              Програма „ Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027;

Общата финансова рамка по ОП на ЕС за община Неделино е в размер на 8 000 000 лв., изцяло насочени в сградата и прилежащите й пространства.

Здравко Димитров
В.и.д. Кмет на община Неделино

Skip to content