Неделя, 17 Ное 2019
Заседание 20.11.2015 15.00 часа
Четвъртък, 19 Ное 2015 23:00

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.11.2015 год. /ПЕТЪК/ от 15.00 часа

в Заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладва:  Огнян Бабачев – председател на Вр.комисия за подготовка на Правилника

 

2.Докладна записка от Боян Кехайов - Кмет на община Неделино, относно: Приемане структура на Общинска администрация и структура на мероприятията към ОбА-Неделино

Докладва: Боян Кехайов-кмет на община Неделино

3. Избор на временна комисия за попълване състава на Постоянните комисии към ОбС-Неделино.

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

4. Избор на зам.председатели на ОбС-Неделино

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

5. Други 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
.