Неделя, 25 Авг 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 28.09. 2016г.от 11.00 ч.
Сряда, 21 Септ 2016 13:35

 

П О К А Н А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

 Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 28.09.2016 год. / сряда / от 11.00 ч.

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Асен Иванов Личев, Десислава Асенова Кехайова и Иванка Асенова Лазарова -  наследници на Катя Младенова Личева  с вх. № 93-00-1334/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ IV, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1247/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:  Заявление от Асен Иванов Личев с вх. № 93-00-1335/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ III, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1246/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Сергей Стоянов Мушков  с вх. № 94-00-3801/15.12.2015 г.  за закупуване  на  485/962  кв.м.  идеална част от УПИ V, кв. 73 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1245/20.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1775/28.07.2016г. от  Радостинка  Асенова Хаджиева   за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIV-390,392, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-2151/20.09.2016г. от  Росица  Асенова Хаджиева    и Асен Ангелов Хаджиев за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIII-390,391, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

7. Други.


 

 

инж. Стойко Еленов…………

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 14, 2019

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино за разясняване на промените в пенсионното законодателство на 05.09.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч. в… ...[още]
Авг 12, 2019

На 12 август от 13:00 до 15:00 ч. на централния площад ще се проведе…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на  12 август 2019 г. (понеделник) в периода 13:00-15:00 ч. на централния площад на гр. Неделино ще се… ...[още]
Авг 05, 2019

Покана за премахване на незаконни строежи на територията на община…

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
Авг 01, 2019

ДО 02.08.2019 Г. СТОПАНИТЕ НА СВИНЕ В ОБЕКТИ ТИП „ЗАДЕН ДВОР“ НА…

Съгласно указания, изпратени от областния управител за прилагане на превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по… ...[още]
Юли 31, 2019

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С…

Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването АЧС ...[още]
.