Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стандартизирани образци на заявления

С Постановлението, публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., се унифицират документи, свързани със заявяването и предоставянето на общински административни услуги, групирани в следните тематични раздели:

Раздел “Устройство на територията” – шест услуги:

Раздел “Нотариална дейност” – три услуги

Раздел “Кадастър” – две услуги

Раздел “Гражданска регистрация и актосъставяне” – две услуги

Раздел “Местни данъци и такси ” – една услуга

Раздел “Транспорт” – една услуга

Раздел “Зелена система ” – една услуга

Skip to content