Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Учреждения

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

http://www.sounedelino.com
03072/2267
sounedelino@abv.bg

Читалище „Светлина – 1938”

Емил Хартаджиев
svetlina1938_nedelino@abv.bg

Поделение на д-я „Бюро по труда – Златоград” в Неделино

Елка Русева
03072/3788

Център за настаняване от семеен тип

Слави Докторов

Център за обществена подкрепа

Росица Караиванова
0884959367

Център за социална рехабилитация и интеграция

Румен Бабачев
0894449263

ОСЗ-Неделино

03072/3548
oszg_nedelino@abv.bg

Skip to content