Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Учреждения

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “Напредък” №93

http://www.sounedelino.com
03072/2267
sounedelino@abv.bg

НЧ “Светлина-1938” – музей и библиотека

ул. „Александър Стамболийски“

Емил Хартаджиев
0899809218
svetlina1938_nedelino@abv.bg

Дирекция “Бюро по труда Златоград” – филиал Неделино

ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.2

Елка Русева
03072/3788

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Слави Докторов
0894449284

Център за обществена подкрепа

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Росица Караиванова
0884959367

Център за социална рехабилитация и интеграция

ул. „Напредък“ №69

Румен Бабачев
0894449263

ДГ “Пролет”

ул. „Александър Стамболийски“ №150

Евгения Михайлова
0877232370

ДГ “Слънце”

ул. „Крайречна“ №17

Жана Стоянова-Русева
0895099016

Департамент Социално подпомагане – Община Неделино

ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.3

03072/2183

Полицейски участък – Неделино към РУ-Златоград

ул. “Александър Стамболийски” №106

Мирослав Мързянски
03072/2223

Участък Неделино към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Златоград

ул. “Александър Стамболийски” №106

03072/2011

Държавно горско стопанство Златоград – филиал Неделино

ул. “Александър Стамболийски” №65

Съби Димитров
0888545530

Общинска служба “Земеделие”

ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.2

03072/3548
oszg_nedelino@abv.bg

Български пощи

ул. „Напредък“ №4

0879353741

Обществена трапезария

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Ученическо общежитие “Дичо Петров”

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Кабинети на лични лекари

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Лаборатория Рамус

ул. „Александър Стамболийски“ №80

0882529168

Център за спешна медицинска помощ

ул. „Александър Стамболийски“ №80

ВиК Неделино

ул. „Александър Стамболийски“ №80

Деян Ръжев
0898641908

Офис на проект Механизъм “Лична помощ”

ул. “Александър Стамболийски” №80

Офис на проект “Асистентска подкрепа”

ул. “Александър Стамболийски” №80

Skip to content