Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Новини

Със Заповед №590/07.12.2021 г. на Кмета на община Неделино се утвърждава Система от мерки за предпазване на служителите и работниците на община Неделино за безопасност на движение по пътищата

Със Заповед №590/07.12.2021 г. на Кмета на община Неделино се утвърждава Система от мерки за предпазване на служителите и работниците на община Неделино за безопасност на движение по пътищата

Повече...

През месец октомври 2021 г. стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци на територията на община Неделино

През месец октомври 2021 г. стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци на територията на община Неделино

Повече...

Заповед №547/12.11.2021 г. на Кмета на община Неделино, ограничаваща консумацията на алкохол в дните за изборите на президент и вицепрезидент на 20 и 21 ноември

Заповед №432/23.08.2021 г. на Кмета на община Неделино, с която се въвеждат мерки, целящи разрешаване на проблема с влошеното водоподаване на територията на общината

Заповед №432/23.08.2021 г. на Кмета на община Неделино, с която се въвеждат мерки, целящи разрешаване на проблема с влошеното водоподаване на територията на общината

Повече...

Заповед №274/01.06.2021 г. на Кмета на община Неделино за въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община Неделино, считано 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. включително

Заповед №274/01.06.2021 г. на Кмета на община Неделино за въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община Неделино, считано 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. включително

Повече...

Заповед №273/01.06.2021 г. на Кмета на община Неделино за въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община Неделино, считано 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. включително

Заповед №273/01.06.2021 г. на Кмета на община Неделино за въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община Неделино, считано 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. включително

Повече...

Skip to content