Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Новини

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Повече...

Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Повече...

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

Ученици от 11 и 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино заеха ръководни постове в община Неделино  по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Ученици от 11 и 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино заеха ръководни постове в община Неделино по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Повече...

Благодарствено писмо от Александър Ангелов – Управител и Петя Евремиева – Ръководител програми в Space Camp & STEM до Кмета на община Неделино – Боян Кехайов и Илияна Дуганова – Главен експерт “Образование” в Общинска администрация Неделино за оказаното им съдействие при реализацията на Програмата

Благодарствено писмо от Александър Ангелов – Управител и Петя Евремиева – Ръководител програми в Space Camp & STEM до Кмета на община Неделино – Боян Кехайов и Илияна Дуганова – Главен експерт “Образование” в Общинска администрация Неделино за оказаното им съдействие при реализацията на Програмата

Повече...

Благодарствено писмо от посланика на Мексико в Будапеща – Унгария до Кмета на община Неделино за оказаната помощ на мексикански граждани в нужда по време на провеждането на 21-вия Фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие

Благодарствено писмо от посланика на Мексико в Будапеща – Унгария до Кмета на община Неделино за оказаната помощ на мексикански граждани в нужда по време на провеждането на 21-вия Фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие

Повече...

Заповед №352 / 27.09.2022 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща употребата на алкохол в изборния и предизборния ден

Заповед №352 / 27.09.2022 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща употребата на алкохол в изборния и предизборния ден

Повече...

Skip to content