Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Обявени са датите за честването на XXIII- ти Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие 2024г.

Уведомяваме Ви, че честванията по повод 50 годишнината от обявяването на Неделино за град и провеждането на XXIII- ти Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие  ще се проведе на 6, 7 и 8 септември 2024г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2024г. на Община Неделино

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публично обсъждане на проектобюджета на община Неделино за 2024 година, която е на 26.01.2024 година /петък/ в 10.30 часа в заседателната зала на ОбС Неделино V- етаж в сградата на общинска администрация.

Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които могат да намерят на сайта на община Неделино -www.nedelino.bg.

Допълнителна информация – Общинска администрация, гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, IV-ти етаж, стая 402 или 403, тел.03072/9292 вътрешен 129

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtina@nedelino.bg както и в деловодството на Община Неделино, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Приложения:


Съвместна инициатива на църковното настоятелство при църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино и Община Неделино

Уведомяваме Ви, че Църковното настоятелство при църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино с подкрепата на община Неделино стартира благотворителна кампания за изграждане на часовников механизъм и озвучителна уредба с механичен камбанен звън на фасадата на църквата. Необходимата сума е около 30 000 лв.

Дарения се приемат по банков път на посочената по долу банкова сметка или чрез дарителската кутия поставена в църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино.

IBAN: BG 18 IABG 7491 1001 8320 01
BIC: IABGBGSF

Секретар на Църковното настоятелство
/НИКОЛАЙ БОЗВЕЛИЕВ/

Skip to content