Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Отговорен служител за работа по ЗДОИ

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Жанет Асенова Бабачева-Дуралиева – Секретар на Община Неделино, определена със Заповед на Кмета.

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: – Информационен център за работа с граждани (Деловодството на ОбА – Неделино), намиращ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация.

Работно време: от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 03072 / 92 92 вътр. 107

e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложения към Заповед №44/14.02.2019 г.:

Skip to content