Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Заповед №АП-03-14-7 от 09.01.2023 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №383 от 21.12.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-7 от 09.01.2023 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №383 от 21.12.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-408 от 08.09.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №347 от 26.08.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-408 от 08.09.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №347 от 26.08.2022 г. на ОбС-Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-203 от 30.05.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №319 и №326 от 13.05.2022 г. на ОбС – Неделино за ново разглеждане

Заповед №АП-03-14-203 от 30.05.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №319 и №326 от 13.05.2022 г. на ОбС – Неделино за ново разглеждане

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация  по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Разпореждания на Районна прокуратура – гр. Смолян, с които се изисква от Общински съвет – Неделино предоставянето на информация по Решения с номера – 301, 302, 303 и 308 от 31.03.2022 г

Бюджет 2022 г.

Attachments

Заповед №105/31.03.2022 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за 2022 г. във функция “Образование”

Заповед №105/31.03.2022 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за 2022 г. във функция “Образование”

Attachments

Skip to content