Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Документи

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Неделино 2021-2027 г. през 2023 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Неделино 2021-2027 г. през 2023 г.

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-77/26.02.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №35/15.02.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Бюджет 2024 г.

Attachments

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино за 2024

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Разпореждане №168/01.02.2024 г. на РП Мирослав Алендаров за предоставяне на информация относно Наредба за определяне местните такси и цени на услуги за преценка на нейната законосъобразност

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Заповед №АП-03-14-18/10.01.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решение №13/29.12.2023 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Skip to content