Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Образец на Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Такси за предоставяне на услугата, съгласнозаповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. в сила от 01.01.2012 г.:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.; 
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.; 
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.; 
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.; 
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.; 
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Деловодството на ОбА – Неделино, намиращо се на партерният етаж в сградата на Общината.

Работно време: 8:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч. всеки работен ден
e-mail: oba_nedelino@abv.bg
Пощенски адрес: гр. Неделино 4990, област Смолян
Ул. „Александър Стамболийски” №104
Тел.: 03072/9292
Факс: 03042/9224

Skip to content