Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Програма за саниране на сгради


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Наредба RD-02-20-8

 УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДИ 2016 г.:

Регистър на сключените договорите 

Регистър на сдруженията

Удостоверения

Методически указания

Покана за свикване на ОС учредване на СС

Протокол от залепване на поканата учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за ССО

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Договор СС-община

Договор за целево финансиране_октомври 2015

Приложение 2 към Договор_за_целево_финансиране

Приложение 3 към Договор_за_целево_финансиране

Декларация – нечлен на СС

Контролен лист областен управител

Схема_минимални помощи

Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Skip to content