Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Благодарствено писмо от Александър Ангелов – Управител и Петя Евремиева – Ръководител програми в Space Camp & STEM до Кмета на община Неделино – Боян Кехайов и Илияна Дуганова – Главен експерт “Образование” в Общинска администрация Неделино за оказаното им съдействие при реализацията на Програмата

Skip to content