Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и за подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.

Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Приложение 1 към Решение № 2159–НС от 2 март 2021 на ЦИК – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Поздравителен адрес от кмета на община Неделино – Боян Кехайов по повод 8-ми март – Международен ден на жената

Поздравителен адрес от кмета на община Неделино – Боян Кехайов по повод 8-ми март – Международен ден на жената

Повече...

Приложение №12-НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение № 2159-НС / 02.03.2021 г.

Поздравителен адрес от кмета на община Неделино – Боян Кехайов по случай 3 март – Национален празник на Република България

Поздравителен адрес от кмета на община Неделино – Боян Кехайов по случай 3 март – национален празник на Република България

Повече...

Заповед №102/01.03.2021 г., регламентираща поставянето и местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Неделино

Заповед №102/01.03.2021 г., регламентираща поставянето и местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Неделино

Повече...

Skip to content