Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Анкета “Необходимо ли е наличието на градски транспорт в гр. Неделино”

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка с получени запитвания от граждани на гр. Неделино, относно липсата на градски автобус, който да обслужва жителите и гостите на града Ви даваме възможност чрез публикуваната анкета да се включите в общественото запитване. Маршрута, който ще обслужва градската линия е по направление с. Крайна – гр. Неделино /централна градска част/ – Горно Неделино /местност „Турчин мост“ при следния часови диапазон:

07:25 – 08:10

17:00 – 17:45

Попълнената Анкетна карта /приложението/ или предложение в свободен текст можете да изпращате до 02.03.2023 г. на email: obshtina@nedelino.bg .

Приложение:


Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Разпореждане на Районна прокуратура – гр. Смолян за предоставяне на информация от Общински съвет – Неделино, свързана с начина по който се начислява ДДС при ТБО в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ

Повече...

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Социален работник”

Община Неделино обявява втори етап на конкурса за назначаване на длъжност “Социален работник”

Повече...

Списък на оценени и класирани потребители след направена индивидуална оценка за потребностите и предоставена социална услуга по проект BG05SFPR002-2.001-0020-C01 “Грижа в дома в община Неделино”

Списък на оценени и класирани потребители след направена индивидуална оценка за потребностите и предоставена социална услуга по проект BG05SFPR002-2.001-0020-C01 “Грижа в дома в община Неделино”

Повече...

Skip to content