Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Община Неделино кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, приемат се заявления на кандидат-потребители

О Б Я В А
За прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Неделино кандидатства с  проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът ще се реализира на територията на общината, като услугата ще се предоставя всеки работен ден от месеца в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на лицата към основната целева група  се потвърждава от органа по социално подпомагане на местно ниво  – ДСП, гр. Златоград. 

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 30.09.2022 г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч:

  • в сградата на Община Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, ет. 3, стая № 305 

Телефони за информация:

  • 03072 92 92, 

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Неделино. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или на посочен от тях телефон за връзка. 

Благодарствено писмо от посланика на Мексико в Будапеща – Унгария до Кмета на община Неделино за оказаната помощ на мексикански граждани в нужда по време на провеждането на 21-вия Фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие

Благодарствено писмо от посланика на Мексико в Будапеща – Унгария до Кмета на община Неделино за оказаната помощ на мексикански граждани в нужда по време на провеждането на 21-вия Фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие

Повече...

Информация до СИК относно получаването на бюлетини, изборни книжа и материали

За получаване на бюлетини и изборни книжа и материали от членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители в Общинска администрация – Неделино на 01.10.2022 (събота) от 12:00 часа.

Заповед №352 / 27.09.2022 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща употребата на алкохол в изборния и предизборния ден

Заповед №352 / 27.09.2022 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща употребата на алкохол в изборния и предизборния ден

Повече...

Благодарствено писмо от организаторите на маратона K3ULTRA до Кмета на община Неделино за оказаното съдействие за реализацията на това събитие

Благодарствено писмо от организаторите на маратона K3ULTRA до Кмета на община Неделино за оказаното съдействие за реализацията на това събитие

Повече...

Поздравителен адрес от Боян Кехайов – кмет на община Неделино по повод 22 септември – Деня на Независимостта на Република България

Поздравителен адрес от Боян Кехайов – кмет на община Неделино по повод 22 септември – Деня на Независимостта на Република България

Повече...

Заповед на Кмета на община Неделино за определяне на секция за хора с увредено зрение или със затруднение в придвижването

Заповед на Кмета на община Неделино за определяне на секция за хора с увредено зрение или със затруднение в придвижването

Повече...

Списък на заличените лица от избирателните списъци по чл.39, ал.1 от ИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци по чл.39, ал.1 от ИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Повече...

Информация, в помощ на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност в деня на изборите за Народно събрание – 2 октомври 2022 г.

Skip to content