Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Протокол №1/18.04.2024 г. от заседание на комисия за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнение на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Протокол №1/18.04.2024 г. от заседание на комисия за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнение на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Повече...

На 28 Март 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 28 Март 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 15 януари 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награди ученици по повод Деня на международните езици

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награди ученици по повод Деня на международните езици

Повече...

На 27.03.2024г. кметът на Община Неделино – Боян Кехайов подписа с Министерство на труда и социалната политика договор по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

На 27.03.2024г. кметът на Община Неделино – Боян Кехайов подписа с Министерство на труда и социалната политика договор по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Повече...

Поздравителен адрес от Кмета на община Неделино Боян Кехайов по повод 7-ми април – Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник

Поздравителен адрес от Кмета на община Неделино Боян Кехайов по повод 7-ми април – Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник

Повече...

На 03.04.2024 г. в Общинска администрация – Неделино беше проведена среща свързана с проблемите на местното самоуправление и взаимодействието с органите на МВР

На 03.04.2024 г. в Общинска администрация – Неделино беше проведена среща свързана с проблемите на местното самоуправление и взаимодействието с органите на МВР

Повече...

Skip to content