Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Молба към жителите и гостите на община Неделино във връзка с празника „Курбан-байрам“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка с празника „Курбан-байрам“ молим да изхвърляте животинските отпадъци само на определените за това места, а именно в:

  • Пункт І – на разклона за гр. Златоград /до кантара/;
  • Пункт ІІ – в двора на „горното училище“;
  • Пункт ІІІ – в горно Неделино, преди „Топливо“.

Контейнерите са обозначени с табели с надпис „само за животински отпадъци“.

Призоваваме всички жители да се възползват от тази услуга, с цел предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и опасност от зарази.

Не се разрешава изхвърлянето на животински отпадъци в останалите съдове за твърди битови и растителни отпадъци, както и на други нерегламентирани за това места.

Нарушителите на тази разпоредба ще бъдат санкционирани!

Община Неделино,
Дата: 08.07.2022г.

Skip to content