Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наградени членове на Синдикално дружество № 141 РСПБЗН – Златоград даряват получени награди на деца в нужда от община Неделино

На заседание на Федеративен съвет на синдикалната федерация на служителите в МВР, са наградени за активни синдикални дейности членове на Синдикално дружество № 141 РСПБЗН – Златоград с индивидуални награди – мл. експерт Сергей Тодоров и мл. инспектор Веселин Иванов.

Проявявайки добронамереност, наградените служители от РСПБЗН – гр. Златоград решиха получените награди /мобилни апарати/ да бъдат дарени на деца в нужда от община Неделино.

По предложение на ръководството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ индивидуалните награди бяха връчени на Екатерина Здравкова Карамитева и Асен Здравков Карамитев в кабинета на кмета на община Неделино г-н Боян Кехайов лично от наградените служители.

Благодарим Ви за благородната кауза!

Skip to content