Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Поздравителен адрес от кмета на община Неделино – Боян Кехайов по повод 12 октомври – Ден на българската община

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НЕДЕЛИНО,

За мен е чест да Ви поздравя по повод 12 октомври – Ден на българската община. През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание за труда и професионализма на всички Вас, които работите за местното самоуправление и носите отговорност за развитието на местните секторни политики.

Продължавайте да вървите уверено напред, бъдете последователни и обединени в идеите си.

Бъдете здрави, позитивни и уверени! Бъдете удовлетворени и горди от работата си, отговорни и последователни в действията си за издигане авторитета на нашата община!

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content