Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Напомняне за изтичащи срокове във връзка с изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. напомняме, че на 30 октомври 2021г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

Във връзка с това желаещите могат да подадат съответното заявление до 18 часа на 30 октомври 2021г.

Skip to content