Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЩЕ ПРИВЛИЧА ТУРИСТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ

На 19 март 2024 г. в Община Неделино се проведе обществено обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-117 “Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област” на водещ партньор Община Рудозем..

Срещата бе открита от кмета на Община Неделино – г-н Боян Кехайов, който след представянето на Концепцията от екипа на ОИЦ-Смолян, допълни пред присъстващите повече детайли относно дейностите, които Общината предвижда да реализира като част от представената КИТИ. Г-н Кехайов изрази своята увереност колко важно и значимо за  устойчивото екологично и социално-икономическо развитие на Общината ще бъде изпълнението на Концепцията. На общественото обсъждане присъстваха  и представители на общинската администрация, партньори, представители на бизнеса, НПО и граждани. Всички те изразиха своето положително мнение и подкрепа за изпълнението на Концепцията.

Настоящата Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции обединява следните общини: Община Рудозем, Община Мадан, Община Неделино, Община Девин и Община Борино. Всички те се обединяват около една цел и тя е постигане на екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника – гр. Девин и асоциирани партньори – работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона.

Концепцията включва разнообразни мерки и интервенции във всички общини. Община Неделино предвижда да популяризира „Неделинския двуглас“, както и да изгради Фестивален център за популяризиране на „Неделинския двуглас“. Друга голяма инвестиция, която Община Неделино ще реализира, ако Концепцията бъде одобрена – е изграждане на „Център за възстановяване и развитие“, който се планира да бъде разположен в сградата на бившето Основно училище „Васил Левски“ в Горно Неделино. Центърът ще може да предложи различни услуги, които в комбинация с минералната вода – ще бъдат предпоставка за развитието на Общината като туристическа дестинация.

Като част от настоящата Концепция Община Неделино предвижда мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общината, както и изпълнение на мерки за развитие на човешките ресурси на територията на Община Неделино – обучение на безработни лица за „Поддръжка на пътища“, „Озеленител“; „Камериер“, „Санитар“, „Спасител“, „Екскурзовод“, „Администратор“ и „Готвач“ и осигуряване на заетост за 12 мес.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAN_SCDP1-SLk_9dz7is3-fGINLv1_8Q_-WQ_vt8UhrVB_Uw/viewform 

Повече информация, както и презентация по настоящата Концепция можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/node/14907

Skip to content