Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

П О К А Н А

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027г.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.06.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски” 104, ет.5


Договор  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“

Покана – откриване на спортна площадка в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Имаме удоволствието да Ви поканим заедно да открием реконструирания обект в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с наименование: Ремонт на спортна площадка към сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр. Неделино. Мероприятието ще се състои на 01.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа на спортната площадка.

Строително-монтажните дейности включват монтаж на настилка от изкуствена трева, монтаж на мрежа за метална ограда, монтаж на дървени скамейки, монтаж на врати и мрежи за футбол,  на осветителни тела и др.

Стойността на обекта възлиза в размер на 95 746 лв. с ДДС. По искане на община Неделино средствата са осигурени  по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката.

До този момент площадката бе предвидена само за футбол и хокей на трева, но за първи път по искане на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино функционалността и ще се надгради с  тенис на корт и всички пособия към него.

За откриването на реконструирания обект за първи път ще се изиграе приятелски мач.

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов кани всички жители и гости на общината на празничната програма по случай 24 май

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов има удоволствието да покани всички жители и гости на общината на празнична програма по случай 24 май – ден на светите братя Кирил  и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Заповядайте на 24 май /сряда/ от 10:00 часа на централния площад!

Skip to content