Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Неделино.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че на 23.12.2021г. от 14:30 часа в сградата на Община Неделино /етаж 5/, ще се проведе публично обсъждане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Неделино.

Обявление по реда на чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно Проект на ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че на 23.12.2021г. от 14:00 часа в сградата на Община Неделино /етаж 5/, ще се проведе публично обсъждане на Проект на ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, СУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ДГ“СЛЪНЦЕ“, ДГ“ПРОЛЕТ“, НЧ “НАПРЕДЪК – 1962“ – С. СРЕДЕЦ И С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОРГАНИЗИРАТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Инициативата ще се проведе на 22 декември 2021 г./сряда/ от 10.30 часа на центъра на гр. Неделино.

На специални щандове ще бъдат изложени ръчно изработени коледни сувенири, картички, лакомства и др. Събраните средства ще подкрепят деца – сираци от община Неделино.

Моля всички, които желаят да подкрепят нашата благотворителна акция да се включат и зарадват за Коледа нуждаещите се.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

По случай Коледните и Новогодишни празници Кметът на община Неделино кани всички жители и гости на града на по чаша вино

По повод Коледните и Новогодишни празници, кметът на община Неделино – г-н  Боян Кехайов кани всички жители и гости на почерпка с чаша вино и мезе на 22.12.2021 г. /сряда/ от 10:30 часа на централния площад. Ще бъдат раздадени и календари за новата 2022 година.

Започната е процедура по чл. 21, ал. 1 от ЗОС за изграждане на улица – тупик с ос.т. 547-549, публична общинска собственост, а именно: част от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино – собственост на Васил Иванов Петров и част от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино – собственост на Любен Златанов Стойков

Skip to content