Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одобрен е проект на Община Неделино за ремонт на спортна площадка, намираща се на територията на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проект на Община Неделино за ремонт на спортна площадка на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, намираща се на територията на училището, е одобрен за финансиране по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища 2022 г.- Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ на МОН. Одобрената сума за безвъзмездно финансиране е 95 746 лв.

Приложение:


Skip to content