Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНИ РОДОПИ”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19.03.2024г. / вторник/ в 10:30 часа в залата на V етаж на общинска администрация с адрес гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски” № 104,   Ви каним на публично обсъждане  на концепция „Социално-икономическо развитие на Западни Родопи”. Концепцията включва общините Неделино, Мадан, Рудозем, Борино и Девин. Представянето и обсъждането на концепцията ще бъде извършено от експертите от ОИЦ-Смолян като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР). Целта е местните общности да участват в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.  

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!

Skip to content