Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед № РД-01-40 / 25.02.2022 г. на Директора на РЗИ – Смолян, с която се отменя заповед № 01-24 /28.01.2022 г, изменена с заповед № РД-01-37 / 17.02.2022 г. касаещи налагането на противоепидемични мерки, считано от 25.02.2022 г.

Skip to content