Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 15.01.2021 г. Община Неделино закупи поземлен имот, предназначен за разширяване на гробищен парк „Долно Неделино“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

На 15.01.2021г. Община Неделино закупи поземлен имот №002647 с площ 2,452 дка. в землището на град Неделино, съгласно договор за покупко-продажба. Сделката се реализира на основание решение  №126/23.09.2020г. на Общински съвет – Неделино.

Имота е предназначен за разширяване на гробищен парк „Долно Неделино“.

С тази стъпка се намери решение на един важен дългогодишен проблем, който ще улесни жителите на град Неделино в най-тежките за всички ни моменти.

Изказвам благодарност от Ваше име към общинските съветници, които подкрепиха моето намерение и към бившите собственици на имота за проявеното разбиране, диалогичност и отговорност към съгражданите си.

Екипът на Общинска администрация град Неделино активно работи и търси възможности за решаване на идентичен проблем и с гробищен парк „Горно Неделино“.

Сделката е окончателно финализирана и всички суми и такси са изплатени, а имотът е актуван като публична общинска собственост.

С УВАЖЕНИЕ,

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content