Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Приложение №12-НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

Skip to content