Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Избори за Народно събрание 2021 г.

Приложение № 14-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Приложение 1 към Решение № 2159–НС от 2 март 2021 на ЦИК – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Приложение №12-НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение № 2159-НС / 02.03.2021 г.

Заповед №102/01.03.2021 г., регламентираща поставянето и местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Неделино

Заповед №102/01.03.2021 г., регламентираща поставянето и местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Неделино

Повече...

Избирателен списък по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс на граждани от община Неделино, имащи право на глас, по секции /избори за Народно събрание – 4 април 2021 г./

Избирателен списък по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс на граждани от община Неделино, имащи право на глас, по секции /избори за Народно събрание – 4 април 2021 г./

Повече...

Решение №10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Решение №10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Повече...

Решение №9-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на СИК (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Решение №9-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на СИК (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Повече...

Решение №2062–НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение №2062–НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Повече...

Skip to content