Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Утвърдени са датите за провеждане за Двадесет и първия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие

На заседанието си на 31.03.2022 г. Общински съвет – Неделино утвърди датите за провеждането на Двадесет и първия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – 2, 3 и 4 септември 2022 г.

Skip to content