Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 35-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.04.2022 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане бюджета на Община Неделино за 2022 година.
 2Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2021г.
 3Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2021г.
 4Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,Светлина-1938“ общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2021г.
 5Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,НАУКА-2019“- с. Гърнати,  общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. Неделино,  за 2021г.
6 …Други
Skip to content