Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 20-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.04.2021 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1 Председател на ОбС – НеделиноНазначаване на Ликвидатор на ,, Нова гора „ЕООД  гр. Неделино в ликвидация
 2  Председател на ОбС – НеделиноНазначаване на ликвидатор на ,,Хоспис- Надежда гр. Неделино“ ЕООД в ликвидация.
 3 Председател на Обс – НеделиноНазначаване  на Ликвидатор на„Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД  гр. Неделино в ликвидация.
 4Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007300 по КВС в землището на град  Неделино,община Неделино.
 5 Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007301 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
 6 Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007304 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
 7  Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007306 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
 8  Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007308 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
9Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007309 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
10Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007310 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
11Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007312 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
12Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007314 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
13Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№001829 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино.
14Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2020г.
15Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2020г.
16Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,Светлина-1938“ общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2020г.
17Председател на ОбС – НеделиноРазглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,НАУКА-2019“- с. Гърнати,  общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. Неделино,  за 2020г.
18Кмет на община НеделиноДопълнение на Решение № 171 /27.01.2021г., прието с Протокол № 17 на Общински съвет – Неделино.
19Кмет на община НеделиноСъздаване на съвместна комисия за преименуване на улици и площади в община Неделино.
20Кмет на община НеделиноОтчуждаване на част от Поземлен имот с пл.№140, кв. 19 по ПУП на гр. Неделино за изграждане на ул.„Вела Пеева“ – обект от първостепенно значение – публична общинска собственост.
21Кмет на община НеделиноЗа ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на един брой комбиниран багер- товарач.
22  …Други
Skip to content