Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 24-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 24-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 23-то заседание на Общински съвет – Неделино – 14.06.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 23-то заседание на Общински съвет – Неделино – 14.06.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 22-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.05.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 22-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.05.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 21-то заседание на Общински съвет – Неделино – 16.04.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 21-то заседание на Общински съвет – Неделино – 16.04.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 20-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.04.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 20-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.04.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 19-то заседание на Общински съвет – Неделино – 10.03.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 19-то заседание на Общински съвет – Неделино – 10.03.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 18-то заседание на Общински съвет – Неделино – 18.02.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 18-то заседание на Общински съвет – Неделино – 18.02.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 17-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.01.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 17-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.01.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 16-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.12.2020 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 16-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.12.2020 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 15-то заседание на Общински съвет – Неделино – 07.12.2020 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 15-то заседание на Общински съвет – Неделино – 07.12.2020 г.

Повече...

Skip to content