Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 37-то заседание на Общински съвет – Неделино – 01.06.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 37-то заседание на Общински съвет – Неделино – 01.06.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 36-то заседание на Общински съвет – Неделино – 13.05.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 36-то заседание на Общински съвет – Неделино – 13.05.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 35-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.04.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 35-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.04.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 34-то заседание на Общински съвет – Неделино – 31.03.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 34-то заседание на Общински съвет – Неделино – 31.03.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 33-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.02.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 33-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.02.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 32-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.01.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 32-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.01.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 31-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 31-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 30-то заседание на Общински съвет – Неделино – 10.12.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 30-то заседание на Общински съвет – Неделино – 10.12.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 29-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 29-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2021 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 28-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.11.2021 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 28-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.11.2021 г.

Повече...

Skip to content