Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 10-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.07.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 10-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.07.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 9-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.06.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 9-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.06.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 8-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.05.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 8-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.05.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 7-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.04.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 7-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.04.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 6-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.03.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 6-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.03.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 5-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.02.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 5-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.02.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 4-то заседание на Общински съвет – Неделино – 23.01.2024 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 4-то заседание на Общински съвет – Неделино – 23.01.2024 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 3-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 3-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 54-то заседание на Общински съвет – Неделино – 24.10.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 54-то заседание на Общински съвет – Неделино – 24.10.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 53-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.10.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 53-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.10.2023 г.

Повече...

Skip to content