Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 42-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 42-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 41-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.10.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 41-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.10.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 40-то заседание на Общински съвет – Неделино – 20.09.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 40-то заседание на Общински съвет – Неделино – 20.09.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 39-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.08.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 39-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.08.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 38-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 38-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 37-то заседание на Общински съвет – Неделино – 01.06.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 37-то заседание на Общински съвет – Неделино – 01.06.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 36-то заседание на Общински съвет – Неделино – 13.05.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 36-то заседание на Общински съвет – Неделино – 13.05.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 35-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.04.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 35-то заседание на Общински съвет – Неделино – 11.04.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 34-то заседание на Общински съвет – Неделино – 31.03.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 34-то заседание на Общински съвет – Неделино – 31.03.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 33-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.02.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 33-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.02.2022 г.

Повече...

Skip to content