Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Анкета за проучване на обществените нагласи в областта на опазване на околната среда

Анкета за изследване на общественото мнение в областта на околната среда.

Проучването се прави с цел изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино за периода 2022-2028г.

Линк

Skip to content