Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Покана за информационно събитие за еврофондовете в Неделино на 01.09.2021

Уважаеми дами и господа,

имаме удоволствието да Ви поканим на 01.09.2021 г. (сряда) от 13:00 до 15:00 ч. на централния площад на гр. Неделино (пред сградата на Общинска администрация – Неделино), където ще се проведе информационно събитие, организирано от Областен информационен център – Смолян.

Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

Екипът на ОИЦ – Смолян ще бъде на разположение за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Очакваме Ви!
Екипът на ОИЦ – Смолян

Покана за среща с Президента на Република България на 28.08.2021 г. /събота/ от 15:30 ч. в центъра на гр. Неделино

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че на 28.08.2021 год. /събота/ на посещение в гр. Неделино ще бъде г-н Румен Радев – Президент на Република България.

Срещата с граждани ще се проведе в центъра на гр. Неделино от 15:30 часа.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Заповед №432/23.08.2021 г. на Кмета на община Неделино, с която се въвеждат мерки, целящи разрешаване на проблема с влошеното водоподаване на територията на общината

Заповед №432/23.08.2021 г. на Кмета на община Неделино, с която се въвеждат мерки, целящи разрешаване на проблема с влошеното водоподаване на територията на общината

Повече...

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Неделино за 2020г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси, Председателя на Общински съвет гр. Неделино, отправя покана за участие в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино и сметките за средствата от Европейския съюз на община Неделино за 2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.08.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино ул. ,,Александър Стамболийски“ №104, стая № 12 или на интернет страницата на общината-www.nedelino.bg.

Инж. Стойко Еленов…/п/…/печат/
Председател на Общински съвет – Неделино

Приложения:


Skip to content