Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Енергийна ефективност

Превенция на корупцията

Програма за превенция и противодействие на корупцията:

Декларации за конфликт на интереси

ИМЕ НА ДОКУМЕНТДЛЪЖНОСТ 
1 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Боян Кехайов КМЕТ НА ОБЩИНА
2 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Здравко  ДимитровЗАМЕСТНИК КМЕТ
3Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Здравко  Димитров -11.11.2015-01.12.2015ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК-11.11.2015-01.12.2015
4 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Борислав Беширов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
5 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Генади  БакаловОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
6 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Милка  Любомирова ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
7 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Огнян Бабачев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
8 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Огнян  Годумов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
9 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Ружо  Младенов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
10 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Румен  Младенов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
11 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Сашо Бабачев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
12 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стойко Еленов ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.СЪВЕТ
13 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стоян Беширов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
14 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стоян Чаушев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
15 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Христо Петров ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
16 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Асен Белев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
17 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Бисер ВасилевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.БУРЕВО
18Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Светла ДимитроваКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.СРЕДЕЦ
19 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Бисер МладеновКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ИЗГРЕВ 
20 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Ставри АнгеловКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ВЪРЛИНО
21 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Митко ХаджиевКМЕТ НА КМЕТСВО  с.ЕЛЕНКА
22Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стефан ДимовКМЕТ НА КМЕТСВО  с.КОЗАРКА
23Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Митко ОраковКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ОГРАДНА
24Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Асен ГънгаровКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ГЪРНАТИ
25Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Валентин ХаджиевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ТЪНКА БАРА
26Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Христо ЙордановКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ВЪРЛИ ДОЛ
27Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Наско ЛилчевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.КУНДЕВО
28Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Любен БелевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ДИМАНОВО
29 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Карамфил ВелковКМЕТСКИ НАМЕСТНИК  с.ДУНЯ 
30Декларация по чл. 12 т.1,т.2 и т.3 от ЗПУКИ-Жанет Бабачева-ДуралиеваСЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
31Декларация по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ-Юри Стоянов ОмаревУПРАВИТЕЛ БКД-НЕДЕЛИНО ЕООД
32Декларация по чл. 12 т.1,т.2 и т.3 от ЗПУКИОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,ОДЗ,ТИЦ,ЦНСТ
 Архив: Декларации по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ – мандат 2011г.-2015г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е документално осигуряване на управлението за развитие на община Неделино през следващите седем години. Териториалният обхват на ОПР включва гр. Неделино, с. Бурево, с. Върлино, с. Върли дол, с. Гърнати, с.Дуня, с. Диманово, с.Еленка, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Оградна, с.Средец, с. Тънка бара. Времето за изпълнението на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна програма за действие.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Директор Дирекция Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване“- той и гл.счетоводител при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Директор Дирекция Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване“- той и гл.счетоводител при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Skip to content