Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 АПРИЛ 2023г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Повече...

Заповед №109/17.03.2023 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща поставянето и премахването на агитационни материали за изборите на 2 април на територията на общината

Заповед №109/17.03.2023 г. на Кмета на община Неделино, регламентираща поставянето и премахването на агитационни материали на територията на общината

Повече...

Заповед №108/17.03.2023 г. касаеща организацията и начина на провеждането на гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в определените за тази цел секции

Заповед №108/17.03.2023 г. касаеща организацията и начина на провеждането на гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в определените за тази цел секции

Повече...

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

Повече...

Информация от РИК – Смолян за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места при желание за вписване по настоящ адрес

Информация от РИК – Смолян за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места при желание за вписване по настоящ адрес

Повече...

Възможности, предоставяни от ГРАО, за правене на справки в избирателните списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Възможности, предоставяни от ГРАО, за правене на справки в избирателните списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Повече...

Решение 19-НС /17.02.2023 г на РИК относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и в лечебни заведения) както и определяне броя на местата в ръководствата на СИК между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г.Решение 19-НС /17.02.2023 г на РИК относно

Решение 19-НС /17.02.2023 г на РИК относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и в лечебни заведения) както и определяне броя на местата в ръководствата на СИК между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г.Решение 19-НС /17.02.2023 г на РИК относно

Повече...

Покана до парламентарно представените партии, както и до тези партии и коалиции, които не са представени в парламента за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания на територията на община Неделино за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Покана до парламентарно представените партии, както и до тези партии и коалиции, които не са представени в парламента за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания на територията на община Неделино за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Повече...

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

Повече...

Skip to content