Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Избори за Народно събрание 2021 г.

Избирателен списък по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс на граждани от община Неделино, имащи право на глас, по секции /избори за Народно събрание – 4 април 2021 г./

Избирателен списък по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс на граждани от община Неделино, имащи право на глас, по секции /избори за Народно събрание – 4 април 2021 г./

Повече...

Решение №10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Решение №10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Повече...

Решение №9-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на СИК (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Решение №9-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК-Смолян относно определяне броя на членовете на СИК (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Повече...

Решение №2062–НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решение №2062–НС от 16.02.2021 г. на ЦИК относно назначаване на съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Повече...

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК – Неделино за произвеждане изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК – Неделино за произвеждане изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г

Повече...

Заповед №68/11.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Неделино

Заповед №68/11.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Неделино

Повече...

Skip to content