Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.

Заповед № 350/06.07.2021г. на Кмета на община Неделино, регламентираща продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на Община Неделино в предизборния ден на 10 юли 2021г. и в изборния ден на 11 юли 2021г.

Заповед № 350/06.07.2021г. на Кмета на община Неделино, регламентираща продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на Община Неделино в предизборния ден на 10 юли 2021г. и в изборния ден на 11 юли 2021г.

Повече...

Заповед №319/01.07.2021г. на Кмета на община Неделино за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11юли 2021г.

Заповед № 319/01.07.2021г. на Кмета на община Неделино за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11юли 2021г.

Повече...

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Повече...

Решение № 14 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Решение № 14 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Повече...

Решение № 15 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Решение № 15 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Повече...

Решение № 16 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Решение № 16 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Повече...

Решение 124-НС / 26.05.2021 на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решение 124-НС / 26.05.2021 на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Повече...

Skip to content