Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.

Решение № 14 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Решение № 14 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Повече...

Решение № 15 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Решение № 15 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Повече...

Решение № 16 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Решение № 16 – 22 46НС / 28.05.2021 на РИК Смолян относно определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Повече...

Решение 124-НС / 26.05.2021 на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решение 124-НС / 26.05.2021 на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Повече...

Заповед № 251 /19.05.2021 г. на Кмета на община Неделино за определям местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, на 11 юли 2021 г. на територията на общината

Заповед № 251 /19.05.2021 г. на Кмета на община Неделино за определям местата за обявяване на избирателните списъци за провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, на 11 юли 2021 г. на територията на общината

Повече...

Заповед № 248/ 18.05.2021 г. на Кмета на община Неделино за образуване на двадесет и две избирателни секции на територията на общината за провеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

Заповед № 248/ 18.05.2021 г. на Кмета на община Неделино за образуване на двадесет и две избирателни секции на територията на общината за провеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

Повече...

Skip to content