Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общински съвет

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 54-то заседание на Общински съвет – Неделино – 24.10.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 54-то заседание на Общински съвет – Неделино – 24.10.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 53-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.10.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 53-то заседание на Общински съвет – Неделино – 02.10.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 52-то заседание на Общински съвет – Неделино – 12.09.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 52-то заседание на Общински съвет – Неделино – 12.09.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 51-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.08.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 51-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.08.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 50-то заседание на Общински съвет – Неделино – 17.07.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 50-то заседание на Общински съвет – Неделино – 17.07.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 49-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.06.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 49-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.06.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 48-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.05.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 48-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.05.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 47-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.04.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 47-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.04.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 46-то заседание на Общински съвет – Неделино – 09.03.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 46-то заседание на Общински съвет – Неделино – 09.03.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на извънредно заседание на Общински съвет – Неделино – 16.02.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на извънредно заседание на Общински съвет – Неделино – 16.02.2023 г.

Повече...

Skip to content