Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общински съвет

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 48-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.05.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 48-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.05.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 47-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.04.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 47-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.04.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 46-то заседание на Общински съвет – Неделино – 09.03.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 46-то заседание на Общински съвет – Неделино – 09.03.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на извънредно заседание на Общински съвет – Неделино – 16.02.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на извънредно заседание на Общински съвет – Неделино – 16.02.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 44-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.01.2023 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 44-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.01.2023 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 43-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.12.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 43-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.12.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 42-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 42-то заседание на Общински съвет – Неделино – 25.11.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 41-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.10.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 41-то заседание на Общински съвет – Неделино – 21.10.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 40-то заседание на Общински съвет – Неделино – 20.09.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 40-то заседание на Общински съвет – Неделино – 20.09.2022 г.

Повече...

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 39-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.08.2022 г.

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 39-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.08.2022 г.

Повече...

Skip to content