Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект BG05SFPR002-2.005-0040-С01 „С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино”“

Пресконференция за представяне на проект “С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино”

Пресконференция за представяне на проект “С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино”

Повече...

Покана за пресконференция за представяне на проект “С грижа за хора в неравностойно положение от Община Неделино”

Покана за пресконференция за представяне на проект “С грижа за хора в неравностойно положение от Община Неделино”

Повече...

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност “Мениджър на случай”

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност “Мениджър на случай”

Повече...

ПРОТОКОЛ № 2 / 24.04.2024г. от дейността на комисия, назначена със Заповед № 167/18.04.2024г. за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнението на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 24.04.2024г. от дейността на комисия, назначена със Заповед № 167/18.04.2024г. за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнението на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Повече...

Протокол №1/18.04.2024 г. от заседание на комисия за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнение на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Протокол №1/18.04.2024 г. от заседание на комисия за провеждане на подбор на кандидатите за обявени свободни позиции по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05SFPR002-2.005-0040- С01 за изпълнение на проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино” по процедура BG05SFPR002-2.005  „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021г. – 2027г.

Повече...

На 27.03.2024г. кметът на Община Неделино – Боян Кехайов подписа с Министерство на труда и социалната политика договор по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

На 27.03.2024г. кметът на Община Неделино – Боян Кехайов подписа с Министерство на труда и социалната политика договор по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Повече...

Skip to content