Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед на Областния управител на обл. Смолян №АП-03-14-181/15.06.2020 г. за връщане за ново разглеждане на Решения №70,80 и 81/29.05.2020 г. от ОбС-Неделино

Skip to content