Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Определение на Административен съд – гр. Смолян по Протест на Районна прокуратура – гр. Смолян срещу някои от разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4/09.12.2021 г. от Общински съвет – гр. Неделино

Skip to content