Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Определение №98 / 01.03.2022 г. на Административен съд – Смолян касаещо текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №4 / 09.12.2021 г. на ОбС – Неделино

Skip to content